วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่า Franco-Siamese War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2436 จากการอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบัน)
ผู้มีบทบาทสำคัญในวิกฤตการณ์ครั้งนี้คือนายโอกุสต์ ปาวี รองกงสุลฝรั่งเศสประจำนครหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายฝรั่งเศสในดินแดนลาว โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของสยามที่ไม่สามารถดูแลหัวเมืองชายแดนได้ทั่วถึง การก่อกบฏในเวียดนามที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ การปราบฮ่อซึ่งแตกพ่ายจากเหตุการณ์กบฏไท่ผิงในจีน และการทวีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีส
ผลของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ทำให้ฝ่ายไทยจำต้องยอมยกดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส นับเป็นการขยายอิทธิพลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน และจะนำไปสู่การสูญเสียดินแดนประเทศราชของไทยในเขมรและลาวที่เหลืออยู่ในเวลาต่อมาอีกด้วย

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย


กองโปลิศ / กรมกองตระเวณ
(พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2458)
ลำดับรายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระหมายเหตุ
1หลวงรัถยาภิบาลบัญชา
(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
พ.ศ. 2403พ.ศ. 2435
2พระยาอรรคราชวราทร
(ภัสดา บุรณศิริ)
พ.ศ. 2435พ.ศ. 2440
3นายเอ.เย.ยาดินพ.ศ. 2440พ.ศ. 2447
4มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสันพ.ศ. 2447พ.ศ. 2456
5พลตรี พระยาวาสุเทพพ.ศ. 2456พ.ศ. 2458
กรมตำรวจ
(พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)
ลำดับรายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระหมายเหตุ
6พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบพ.ศ. 2458พ.ศ. 2472
7พลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ
(หลุย จาติกวณิช)
พ.ศ. 2472พ.ศ. 2475
8พันตำรวจเอก พระยาบุเรศผดุงกิจ
(รวย พรหโมบล)
พ.ศ. 2475พ.ศ. 2476
9พันตำรวจเอก พระยาอนุสสรธุระการ
(จ่าง วัจนะพุกกะ)
พ.ศ. 2476พ.ศ. 2479
10พลตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส
(อดุล อดุลเดชจรัส)
พ.ศ. 2479พ.ศ. 2488
11พลตำรวจโท พระรามอินทรา
(ดวง จุลัยยานนท์)
พ.ศ. 2488พ.ศ. 2489
12พลตำรวจตรี พระพิจารณ์พลกิจ
(ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)
พ.ศ. 2489พ.ศ. 2490
13พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)
พ.ศ. 2490พ.ศ. 2494
14พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์พ.ศ. 2494พ.ศ. 2500
15พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากรพ.ศ. 2500พ.ศ. 2502
16จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์พ.ศ. 2502พ.ศ. 2506
17พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์พ.ศ. 2506พ.ศ. 2515
18จอมพลประภาส จารุเสถียรพ.ศ. 2515พ.ศ. 2516
19พลตำรวจเอกประจวบ สุนทรางกูรพ.ศ. 2516พ.ศ. 2517
20พลตำรวจเอกพจน์ เภกะนันทน์พ.ศ. 2517พ.ศ. 2518
21พลตำรวจเอกศรีสุข มหินทรเทพพ.ศ. 2518พ.ศ. 2518
22พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่นพ.ศ. 2519พ.ศ. 2524
23พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์พ.ศ. 2524พ.ศ. 2525
24พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์พ.ศ. 2525พ.ศ. 2530
25พลตำรวจเอกเภา สารสินพ.ศ. 2530พ.ศ. 2532
26พลตำรวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์พ.ศ. 2532พ.ศ. 2534
27พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์พ.ศ. 2534พ.ศ. 2536
28พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพพ.ศ. 2536พ.ศ. 2537
29พลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดาพ.ศ. 2537พ.ศ. 2539
30พลตำรวจเอกประชา พรหมนอกพ.ศ. 253916 ตุลาคม พ.ศ. 2541
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน)
ลำดับรายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระหมายเหตุ
-พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก16 ตุลาคม พ.ศ. 254130 กันยายน พ.ศ. 2543
31พลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์1 ตุลาคม พ.ศ. 254330 กันยายน พ.ศ. 2544
32พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์1 ตุลาคม พ.ศ. 254430 กันยายน พ.ศ. 2547ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(22 มีนาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
-พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ22 มีนาคม พ.ศ. 254730 กันยายน พ.ศ. 2547รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
34พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ1 ตุลาคม พ.ศ. 254722 เมษายน พ.ศ. 2550*ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 22 เมษายน พ.ศ. 2550)
*ภายหลังศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่30 กันยายน พ.ศ. 2550
35พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส1 ตุลาคม พ.ศ. 25508 เมษายน พ.ศ. 2551รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
36พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ8 เมษายน พ.ศ. 255130 กันยายน พ.ศ. 2552รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
ลาพักร้อน
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
-พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี4 สิงหาคม พ.ศ. 255210 สิงหาคม พ.ศ. 2552รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
-พลตำรวจเอกธานี สมบูรณ์ทรัพย์9 กันยายน พ.ศ. 255230 กันยายน พ.ศ. 2552รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
-พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ28 พฤศจิกายน พ.ศ. 255121 ธันวาคม พ.ศ. 2551รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วาระแรก (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
วาระที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 2 กันยายน พ.ศ. 2553)
1 ตุลาคม พ.ศ. 25522 กันยายน พ.ศ. 2553
37พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี2 กันยายน พ.ศ. 2553ยังอยู่ในตำแหน่ง

ผู้บัญชาการทหารบกไทย


รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก - 8 เมษายน 2430 - เมษายน 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารบก - 15 เมษายน 2433 - 27 มีนาคม 2435
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ - 1 เมษายน 2435 - 16 มีนาคม 2439, 1 เมษายน 2442 - 8 สิงหาคม 2444
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ - 16 มีนาคม 2439 - 1 เมษายน 2442
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ - 8 สิงหาคม 2444 - 11 ธันวาคม 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม - 11 ธันวาคม 2453 - 4 กุมภาพันธ์ 2456
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ - 1 เมษายน 2457 - 25 สิงหาคม 2464
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม - 1 เมษายน 2465 - 3 สิงหาคม 2469
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม - 3 สิงหาคม 2469 - 31 มีนาคม 2471
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม - 25 ตุลาคม 2471 - 16 มิถุนายน 2474
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม - 8 พฤศจิกายน 2474 - 28 มิถุนายน 2475
ผู้บัญชาการทหารบก - 6 สิงหาคม 2475 - 18 มิถุนายน 2476
ผู้บัญชาการทหารบก - 24 มิถุนายน 2476 - 4 มกราคม 2481
ผู้บัญชาการทหารบก - 25 สิงหาคม 2487 - 29 มีนาคม 2489
ผู้บัญชาการทหารบก - 4 มกราคม 2481 - 5 สิงหาคม 2487
ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย - 9 พฤศจิกายน 2490 - 25 พฤศจิกายน 2490
ผู้บัญชาการทหารบก - 25 พฤศจิกายน 2490 - 15 พฤษภาคม 2491